Picantto’s Leningrad

SATIINI, chinchilla uros
Synt. 9.5.2016

i. Picantto’s Oviedo, chinchilla
e. Picantto’s Nigeria, chinchilla

Kasv. Mikko Korhonen